شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس
 نرخ لحظه ای ارز ( اسکناس )نرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۴۱۹ ۴,۴۲۹ ۴,۳۹۵ ۳۴ + % ۰/۷۷ +
EUR یورو ۵,۵۷۰ ۵,۶۳۰ ۵,۶۲۵ ۵ + % ۰/۰۹ +
AED درهم ۱,۲۳۵ ۱,۲۶۵ ۱,۲۵۲ ۱۳ + % ۱/۰۴ +
TRY لیر ترکیه ۱,۱۸۵ ۱,۲۲۵ ۱,۲۱۵ ۱۰ + % ۰/۸۲ +
GBP پوند انگلیس ۶,۲۰۰ ۶,۲۶۰ ۶,۲۱۵ ۴۵ + % ۰/۷۲ +
CAD دلار کانادا ۳,۶۷۵ ۳,۷۳۵ ۳,۷۲۵ ۱۰ + % ۰/۲۷ +
AUD دلار استرالیا ۳,۶۲۵ ۳,۶۷۵ ۳,۶۸۰ ۵ - % ۰/۱۴ -
SEK کرون سوئد ۵۳۵ ۵۵۷ ۵۵۳ ۴ + % ۰/۷۲ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای حواله شرکتی
 نرخ لحظه ای ارز ( حواله شرکتی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۵۱۷ ۴,۴۸۴ ۳۳ + % ۰/۷۴ +
EUR یورو ۵,۵۲۷ ۵,۴۹۵ ۳۲ + % ۰/۵۸ +
AED درهم ۱,۲۲۹ ۱,۲۲۱ ۸ + % ۰/۶۶ +
CNY یوان ۷۰۱ ۶۹۴ ۷ + % ۱/۰۱ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۵۰۲,۰۰۰۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۲۲,۰۰۰ . ۱,۰۰۰ + . % ۰/۰۷ +
نیم سکه بهار آزادی۷۱۵,۰۰۰۷۳۷,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۰/۶۸ +
ربع سکه بهار آزادی۴۱۵,۰۰۰۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ . ۳,۰۰۰ + . % ۰/۶۹ +
سکه یک گرمی۲۸۰,۰۰۰۲۸۹,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ . ۴,۰۰۰ + . % ۱/۴ +
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۳۶,۰۶۴ ۳۶,۰۷۴ . ۱۰ - . % ۰/۰۳ -
EUR یورو ۴۳,۲۷۳ ۴۲,۹۷۹ . ۲۹۴ + . % ۰/۶۸ +
AED درهم ۹,۸۲۰ ۹,۸۲۳ . ۳ - . % ۰/۰۳ -
TRY لیر ترکیه ۹,۵۰۱ ۹,۴۵۶ . ۴۵ + . % ۰/۴۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
دی ۱۳۹۶۱۴,۹۴۵,۰۰۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۰۰۰۱۵,۰۳۱,۷۸۹
اسفند ۱۳۹۶۱۵,۲۷۵,۰۰۰۱۵,۳۱۵,۰۰۰۱۵,۲۵۵,۰۰۰۱۵,۲۳۷,۵۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۵,۵۶۵,۰۰۰۱۵,۵۸۰,۰۰۰۱۵,۵۴۰,۰۰۰۱۵,۵۲۵,۴۸۶
تیر ۱۳۹۷۱۵,۸۶۵,۰۰۰۱۵,۸۹۰,۰۰۰۱۵,۸۵۰,۰۰۰۱۵,۸۳۲,۵۰۰
شهریور ۱۳۹۷۱۶,۳۰۰,۰۰۰۱۶,۳۵۰,۰۰۰۱۶,۲۸۵,۰۰۰۱۶,۲۹۵,۰۰۰
آبان ۱۳۹۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۶,۸۶۵,۰۰۰۱۶,۷۹۰,۰۰۰۱۶,۷۹۶,۷۵۲
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۳۸ ۱,۳۳۸ . ۰ . % ۰
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۴ ۶۴ . ۰ . % ۰
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۵۴ ۱/۲۲۵۶ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۲ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۲۸ ۳/۶۷۳ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 USD/CAD۱/۲۴۳۹ ۱/۲۴۴۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۵ -
 AUD/USD۰/۸۰۰۸ ۰/۸۰۱ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۲ -
 GBP/USD۱/۳۸۷۴ ۱/۳۸۷۲ . ۰/۰۰۰۲ + . % ۰/۰۱ +
 GBP/EUR۱/۱۳۲۳ ۱/۱۳۱۹ . ۰/۰۰۰۴ + . % ۰/۰۴ +
 EUR/TRY۴/۶۶۳۵ ۴/۶۵۸ . ۰/۰۰۵۵ + . % ۰/۱۲ +
 USD/TRY۳/۸۰۳۱ ۳/۷۹۹۵ . ۰/۰۰۳۶ + . % ۰/۰۹ +
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات